Jak teraz oceniasz szanse Roberta Kubicy na powrót do F1?
Powrót jest już przesądzony
Powrót jest niemal pewny
Nieco zmalały, ale nadal są duże
Pół na pół
Szanse są niewielkie
Nie ma już na to szansy